piękny dom - twitterpiękny dom - facebookpiękny dom - linkedinpiękny dom - instagram
Eksploatacja pompy ciepła powietrze-woda – jak przygotować system ogrzewania przed sezonem?

Eksploatacja pompy ciepła powietrze-woda – jak przygotować system ogrzewania przed sezonem?

WYKOŃCZENIE / Ogrzewanie i chłodzenie / 2020-09-03 09:14:35

Pompy ciepła, podobnie jak każde inne urządzenia grzewcze, do prawidłowej pracy wymagają okresowej kontroli serwisowej. Ze względu na długoletni charakter inwestycji w źródło ciepła warto dbać o zachowanie jego optymalnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że serwis pompy ciepła musi być droższy i bardziej skomplikowany niż jakiegokolwiek innego urządzenia grzewczego. Ekspert Saunier Duval wyjaśnia, jak zadbać o pompę ciepła przed zimą.

Polecane sklepy

Leroy MerlinIKEA

W trakcie sezonu grzewczego powietrzna pompa ciepła pracuje od około 2000 do nawet ponad 3000 godzin. Jeżeli wykorzystywany jest również tryb chłodzenia latem, to wartość ta odpowiednio się zwiększa. Jak każde urządzenie mechaniczne, pompy ciepła do zachowania dobrego stanu technicznego wymagają okresowych kontroli serwisu. Przeglądy okresowe pomp Saunier Duval dokonywane są poprzez Serwisy Autoryzowane – czyli firmy posiadające odpowiednie narzędzia oraz profesjonalne przeszkolenie umożliwiające fachową inspekcję urządzeń.  W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega oraz dlaczego warto wykonywać coroczny przegląd pompy ciepła.

Przegląd serwisowy pompy ciepła typu powietrze-woda

Powietrzne pompy ciepła zarówno typu monoblok, jak i split składają się z dwóch głównych elementów – jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pompach typu split (GeniaAir split) elementy układu chłodniczego rozdzielone są pomiędzy obiema jednostkami. Większość podzespołów znajduje się w jednostce zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna zawiera skraplacz przekazujący ciepło bezpośrednio do instalacji grzewczej. W przypadku pompy ciepła typu monoblok (GeniaAir mono) cały układ chłodniczy znajduje się w jednostce zewnętrznej. W tej sytuacji często wykorzystuje się pośredni układ glikolowy pomiędzy pompą ciepła a budynkiem, aby zabezpieczyć urządzenie na przykład na wypadek długotrwałego zaniku zasilania z sieci.

W obu przypadkach pompy ciepła typu powietrze-woda są urządzeniami pracującymi w warunkach powietrza atmosferycznego o zmiennej temperaturze oraz wilgotności. W każdej godzinie pracy wentylator pompy ciepła tłoczy przez parownik nawet do kilku tysięcy metrów sześciennych powietrza. Urządzenia te projektowane są do zmiennych warunków pracy, lecz do zachowania pełnej sprawności wymagają okresowych przeglądów.

Wybór technologii powietrznej pompy ciepła wpływa na to, jakie czynności serwisowe należy wykonać. Najbardziej newralgicznym elementem wymagającym kontroli serwisu jest jednostka zewnętrzna. Czynności wchodzące w skład przeglądu powinny polegać na kontroli:

·         stanu lamel parownika pod kątem zanieczyszczeń,

·         wentylatora,

·         naczynia przeponowego instalacji c.o.,

·         zaworu bezpieczeństwa,

·         ciśnienia w układzie c.o.,

·         nastaw automatyki,

·         filtrów w układzie c.o.

Ponadto w związku z ustawą F-gazową w przypadku pomp typu split o ilości czynnika chłodniczego powyżej 2,4 kg (takich jak GeniaAir split HA 10-5 i HA 12-5) wymagana jest coroczna kontrola szczelności połączeń pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. Przeprowadza się ją za pomocą elektronicznego detektora nieszczelności oraz poprzez kontrolę parametrów pracy układu chłodniczego. Bez względu jednak na rodzaj pompy ciepła kontrolę szczelności układu chłodniczego uważa się za dobrą praktykę.

W przypadku pomp ciepła typu monoblok, w których instalacja wewnątrz budynku i pompa ciepła zostały rozdzielone układem glikolowym, konieczna jest również kontrola elementów hydraulicznych tego układu.

Serwis Saunier Duval – komfort i bezpieczeństwo

W przypadku wszystkich urządzeń grzewczych, w tym również pomp ciepła, zalecany jest coroczny przegląd techniczny wykonany przez Serwis Autoryzowany. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nasze urządzenie jest odpowiednio przygotowane do sezonu grzewczego i będzie pracowało z najwyższą sprawnością. Zakres czynności serwisowych przy pompach ciepła w dużej mierze nie odbiega od serwisu innych urządzeń grzewczych, dlatego też nie wiąże się z wyższymi kosztami.

źródło: pieknydom24.pl

pieknydom24
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe