piękny dom - twitterpiękny dom - facebook
Co musisz wiedzieć o współczynniku Uw

Co musisz wiedzieć o współczynniku Uw

/ 2017-04-05

0,2 - o taką wartość został obniżony współczynnik przenikania ciepła (Uw) stolarki okiennej. Aktualnie obowiązujące normy zostały wprowadzone 1 stycznia br., kolejne zmiany są zapowiadane na rok 2021. O obecnych normach i skutkach wprowadzonych zmian opowiada Łukasz Kucharczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży Bezpośredniej firmy EKO-OKNA S.A.

Czym jest współczynnik przenikania ciepła? Skrótem Uw określa się ilość energii (W), która przeniknie przez okno o powierzchni metra kwadratowego (m2) przy jednoczesnej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1 K. Wskaźnik izolacyjności cieplnej jest wyrażany w jednostce W/m2K. Uw wyraża wartość przenikania ciepła dla całego okna; im jest niższy, tym lepsza izolacyjność cieplna. Na jego wartość wpływają zarówno zastosowane materiały (Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy), jak i samej wielkości okna, tj. udziału powierzchni przeszklonej do powierzchni całkowitej (Ug to współczynnik przenikania ciepła dla szyby).

Obowiązujące obecnie normy
Do 2014 roku obowiązywała norma, w myśl której wartość Uw okien (za wyjątkiem połaciowych) nie mogła być wyższa niż 1,3 W/m2K. U progu bieżącego roku wartości zostały obniżone: od 1 stycznia 2017 roku wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okien nie może przekraczać poziomu 1,1 W/m2K.Opisane normy dotyczą produktów montowanych w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 16 (i więcej) stopni Celsjusza.

- Przepisy w zakresie izolacyjności cieplnej okien i drzwi wynikają z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zostały one wprowadzone w celu ograniczenia energochłonności nowo budowanych obiektów. Wprowadzone w tym roku, zaostrzone (w porównaniu z dotychczasowymi) regulacje, obowiązują inwestorów, którzy pozwolenia na budowę uzyskali po 1 stycznia tego roku - wyjaśnia Łukasz Kucharczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży Bezpośredniej firmy EKO-OKNA S.A. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Kornicach (woj. śląskie) jest jednym z liderów polskiego rynku stolarki otworowej. Spółka oferuje kilkadziesiąt różnych systemów okiennych i drzwiowych, produkuje także systemy przesuwne, rolety, bramy segmentowe, czy moskitiery. Zdecydowana większość wyrobów EKO-OKIEN jest eksportowana; produkty te trafiają aż na 33 rynki zagraniczne.

Uw w praktyce: najlepiej porównywać wartości okien referencyjnych
- Aktualnie obowiązująca wartość przenikania ciepła dla okien (1,1 W/m2K) jest adekwatna do założeń dot. izolacyjności termicznej. Dzięki przyjętym regulacjom w nowych budynkach montowane są produkty energooszczędne, które wpływają zarówno na koszty ogrzewania, jak i przyczyniają się do ochrony środowiska. Cel został osiągnięty, ale aktualne normy zostały już mocno wyśrubowane. Warto przy tym podkreślić, że przyjęte w naszym kraju współczynniki są bardziej rygorystyczne od wymagań obowiązujących w Niemczech, Austrii, czy też w Czechach- podkreśla przedstawiciel firmy EKO-OKNA S.A.

Przedsiębiorstwo z Kornic oferuje szereg energooszczędnych rozwiązań, wśród nich m.in. okna stworzone w oparciu o system 7000 New. Produkty te powstają w oparciu o technologię „powerdur inside”, która pozwala na usunięcie wzmocnienia stalowego z ramy i zastąpienie go specjalnymi, termoplastycznymi wkładkami wzmocnionymi włóknem szklanym Ultradur High Speed. Wyeliminowanie z ramy stali pozwala usunąć z niej także mostki termiczne, a to z kolei umożliwia uzyskanie jeszcze lepszych parametrów przenikalności cieplnej kształtowników. Wartość Uw dla okna Ideal 7000 New wyposażonego w pakiet trzyszybowy wynosi 0,88W/m2K i jest to wartość podana dla okna referencyjnego (czyli „standardowego” okna o wymiarach 1230 mm x 1480 mm). 

Parametry wszystkich produktów firmy EKO-OKNA są prezentowane właśnie w odniesieniu do okien referencyjnych. Jest to o tyle istotne, że wielkość okna wpływa na wartość współczynnika Uw. W uproszczeniu: im większa będzie szyba, tym mniejszą wartość ma parametr, dlatego nieuczciwi producenci wskazują wartości okien o większych rozmiarach, tym samym wprowadzając kupujących w błąd. - Inwestorzy powinni zwracać uwagę nie tylko na wartość Uw danego okna, ale sprawdzić, czy parametr jest podawany dla konkretnego produktu, czy dla okna referencyjnego. Porównanie możliwych na rynku opcji jest wiarygodne tylko, gdy będziemy zestawiać ze sobą produkty w takich samych wymiarach; temu służy okno referencyjne - uzupełnia Ł. Kucharczyk.

Zmiany zaplanowane na rok 2021
Od wprowadzenia w życie nowych norm minął kwartał, a kolejnych zmian należy spodziewać się za cztery lata. Od 1 stycznia 2021 roku wartość Uw dla okien ma wynosić 0,9 W/m2K, różnica między obecnie obowiązującą a planowaną normą wynosi więc 0,2 W/m2K. Jak dalsze zaostrzanie norm wpłynie na rynek?

- Ceny okien i drzwi spełniających bardziej rygorystyczne normy z pewnością będą wyższe od produktów o akceptowalnych obecnie parametrach. Już teraz są to bardzo zaawansowane technicznie rozwiązania, kolejne zmiany norm wymuszają na producentach wprowadzanie nowych, kosztowniejszych technologii - przyznaje przedstawiciel firmy EKO-OKNA.
Choć zmiany wartości wskaźnika Uw wpłyną na cenę gotowych produktów, nie przełożą się na zyski związane z oszczędnością energii. Innymi słowy: koszty poniesionej inwestycji są niewspółmierne do korzyści finansowych.

- Niestety, zmiany nie zostały poprzedzone konsultacjami z branżą budowlaną. Dodatkowe utrudnienia natury technicznej i materiałowej będą dla wszystkich producentów swego rodzaju wyzwaniem. Zagadnienie to już teraz budzi wiele pytań i kontrowersji w naszym środowisku, a dalsze obniżanie obowiązujących parametrów będzie tylko pogłębiać problem. Czas pokaże ile firm poradzi sobie w nowej sytuacji i będzie w stanie przetrwać na jeszcze bardziej wymagającym rynku. Drobne (z punktu widzenia inwestorów) zmiany będą miały następstwa odczuwalne dla całego rynku - podsumowuje Łukasz Kucharczyk.

źródło: eko-okna/pieknydom24.pl